Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Trong quá trình hạch toán và tính thuế để tiến hành kê khai thuế, việc xảy ra sai sót là điều khó tránh khỏi kể cả khi đã tham khảo hướng dẫn sử dụng etax và các quy định liên quan đến thuế. Khi đó DN sẽ phải tiến hành kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trước khi cơ quan thuế kiểm tra để tránh bị xử phạt. Vấn đề trong trường hợp này đó là nhiều kế toán tỏ ra khá lúng túng không biết kê khai bổ sung điều chỉnh thế nào cho đúng. Bài viết này xin được chia sẻ về những nguyên tắc khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT cho doanh nghiệp.

Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT đối với doanh nghiệp

1. Sai ở đâu thì sửa ở đó

Doanh nghiệp phát hiện ra lỗi sai ở tháng nào hoặc quý nào thì quay lại đúng thời điểm đó để kê khai bổ sung. Sai ở chỉ tiêu nào thì tìm đúng chỉ tiêu đó và sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng. Trường hợp tháng/quý đó trong phần mềm HTKK chưa có số liệu, kế toán sẽ phải nhập số liệu vào phần mềm HTKK bằng cách tìm lại bản gốc của kỳ sai sót, mở HTKK, chọn tờ khai thuế GTGT, chọn tháng/quý sai sót và thực hiện nhập lại số liệu từ bản tờ khai gốc vào tờ khai lần đầu (không khai vào phụ lục). Sau đó mới tiếp tục tiến hành khai bổ sung.

2. Chỉ kê khai bổ sung khi đã hết thời hạn nộp tờ khai và khi cơ quan thuế chưa công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp cần kê khai bổ sung bât cứ khi nào phát hiện sai sót. Nếu kê khai bổ sung nhưng vẫn chưa đúng thì có thể thực hiện kê khai lại cho đúng, không giới hạn số lần kê khai lại.

4. Khi kê khai bổ sung lần 1, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai lần đầu. Khi kê khai bổ sung lần 2, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai bổ sung lần 1. Khi kê khai bổ sung lần n, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai bổ sung lần n-1.

thuế GTGT

5. Chỉ có những trường hợp kê khai bổ sung có chênh lệch về thì phần mềm HTKK mới cho mẫu 01/KHBS.

6. Trường hợp sai sót không làm thay đổi tiền thuế, thì kế toán có thể làm tờ khai bổ sung điều chỉnh của tháng có sai sót gửi cơ quan thuế kèm công văn giải trình.

7. Chỉ khai bổ sung tháng có sai sót, và điều chỉnh vào tháng phát hiện sai sót ( nếu có). Những tháng không có sai sót, hoặc không phải tháng phát hiện sai sót, thì không được bổ sung điều chỉnh đồng thời không được bù trừ sai sót của các tháng với nhau.

8. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm tăng số thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung (Cột : Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai , Mã số chỉ  tiêu: 40  là số dương) , thì doanh nghiệp nộp số thuế chênh lệch còn phải  nộp đó, cùng với tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, (không điều chỉnh vào tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót).

9. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm giảm số thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung (Cột: Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai, Mã số chỉ  tiêu (40) là số âm) thì doanh nghiệp được bù trừ số thuế đã nộp thừa vào nghĩa vụ thuế GTGT của kỳ sau (không điều chỉnh vào tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót).

10. Sau khi thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh, nếu số thuế còn được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung tăng (Cột: Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai, Mã số chỉ  tiêu (43) là số dương) thì kế toán tiến hành ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 38 của tờ khai 01/GTGT của tháng phát hiện sai sót (tháng hiện tại). 

7 bước đơn giản để nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng 

Xử phạt đối với hành vi xuất hóa đơn điện tử sai thời điểm

11. Sau khi khai bổ sung điều chỉnh, nếu làm giảm số thuế còn được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung  (Cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai, Mã số chỉ tiêu 43 là số âm) thì DN cần ghi số tiền đó vào chỉ tiêu 37 của tờ khai 01/GTGT tháng phát hiện sai sót (tháng hiện tại)

12. Trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT làm giảm số thuế còn được khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung (Cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai, Mã số chỉ tiêu 43 là số âm) nhưng số thuế này đã được hoàn, thì doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu của mục C tại Mẫu 01 /KHBS. Sau đó kế toán mang số tiền thuế điều chỉnh giảm đã được hoàn này nộp vào ngân sách cùng với tiền chậm nộp.

 

Rate this post
Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.