Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Việc hủy hóa đơn cần được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về trường hợp được hủy hóa đơn. Theo đó, nếu có các sai sót về các từ được viết tắt trên hóa đơn thì doanh nghiệp không cần phải thực hiện việc hủy hóa đơn, mà chỉ cần làm biên bản điều chỉnh hóa đơn là được. Vậy cụ thể các thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu cụ thể trong bài viết dưới đây.


Trình tự các bước thực hiện hủy hóa đơn
Bước 1: Thông báo về hóa đơn không tiếp tục sử dụng/kết quả hủy hóa đơn:
Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng
b) Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.
c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn.
d) Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo quy định.
Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sau khi thực hiện hủy hóa đơn phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thông báo kết quả hủy hóa đơn chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn theo Mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC .
Thông báo hủy/kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí:
Cơ quan thu phí, lệ phí có biên lai không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Sau khi thực hiện hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí, cơ quan thu phí, lệ phí phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp Thông báo kết quả hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện hủy Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo Mẫu Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.
Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:
Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

>> Hóa đơn điện tử và những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp

>> Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn sai sót bị xử phạt
Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
Như vậy, trên đây là các bước cụ thể để các doanh nghiệp thực hiện việc hủy hóa đơn điện tử. Có thể thấy, việc hủy hóa đơn có vai trò vô cùng quan trọng. Để đảm bảo công việc được tốt nhất, tránh việc sai sót dẫn đến ảnh hưởng, thì doanh nghiệp cần phải tìm hiểu rõ các trường hợp cụ thể được hủy hóa đơn, cùng với đó là các bước, các thủ tục cụ thể để thực hiện hủy hóa đơn điện tử. Với những chia sẻ trên hy vọng đã mang đến cho quý doanh nghiệp những thông tin hữu ích về hủy hóa đơn.

Rate this post
Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.