Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Đối với các kế toán dù mới vào làm hay đã làm lâu năm, báo cáo tài chính luôn là vấn đề tốn nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt, khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều kế toán tỏ ra lúng túng không biết có sự khác biệt gì khi nộp báo cáo tài chính hay không, giống như việc lưu trữ hóa đơn điện tử cũng có điểm khác biệt so với hóa đơn giấy. Nhiều kế toán đặt ra câu hỏi nếu trong trường hợp nộp thiếu thuyết minh báo cáo tài chính thì có bị xử phạt hay không?

Báo cáo tài chính bao gồm những gì?

Doanh nghiệp mở sổ sách kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chung về báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp gồm các biểu mẫu sau:

thuyết minh báo cáo tài chính

+ Thứ nhất: Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN
+ Thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN
+ Thứ ba: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
+ Thứ tư: Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa mở sổ sách kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định về báo cáo tài chính thì sẽ gồm các biểu mẫu sau:
+ Thứ nhất: Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DNN
+ Thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DNN
+ Thứ ba: Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DNN
Đối với Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
+ Thứ nhất là Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01-DNN
Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
+ Thứ hai là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
Như vậy, dù là công ty làm theo Quyết định 15 hay là quyết định 48 thì đều phải bắt buộc nộp thuyết minh Báo cáo tài chính.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải lưu ý thời hạn nộp BCTC năm 2014 chậm nhất là ngày 31/03/2015

https://blogphapluat.net/bao-gia-hoa-don-dien-tu-cyberbill-luu-tru-mien-phi-hd/
Bộ tài chính cũng đã quy định cụ thể về mức phạt đối với hành vi nộp thiếu báo cáo tài chính như sau:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
Thứ nhất là  không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
Thứ hai là hành vi lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định;
Thứ ba là hành vi nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định;
Thứ tư là kông khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của nguời lao động;

https://blogphapluat.net/

Rate this post
Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.