Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thực hiện các giao dịch, báo cáo thuế là điều cần thiết không thể thiếu. Tuy nhiên, chỉ khi doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế và được chấp thuận thì hóa đơn mới được sử dụng hợp lệ. Ngoài việc quan tâm tìm hiểu quy định về viết hóa đơn GTGT, về cách nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng, doanh nghiệp nên nắm rõ một số trường hợp thông báo có sai sót và mức xử phạt đối với những trường hợp này.

1. Thông báo phát hành hóa đơn có sai sót về nội dung trong trường hợp nào?

Nội dung thông báo phát hành hóa đơn theo thông tư 26/2015/TT-BTC gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Khi một trong các thông tin trong nội dung thông báo phát hành hóa đơn được kê khai sai hoặc bị thiếu thì được hiểu là thông báo phát hành hóa đơn có sai sót.

2. Các trường hợp thông báo phát hành hóa đơn có sai sót có bị xử phạt

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC được bổ sung bởi Khoản 2, khoản 3  Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, các hành vi bị xử phạt liên quan đến việc thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

– Doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Thông báo phát hành hóa đơn được lập mà không có đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng. 

DN kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT theo nguyên tắc nào?

Nếu như có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

b. Thông báo phát hành hóa đơn không được doanh nghiệp niêm yết theo đúng quy định.

Vấn đề niêm yết Thông báo phát hành hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đối với trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

c. DN có hành vi nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

– Mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a. Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới. 

Những băn khoăn của DN khi chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử

b. Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).

Như vậy, tùy vào trường hợp phát hành hóa đơn có sai sót doanh nghiệp sẽ phải chịu các mức phạt khác nhau và phải áp dụng biện pháp khắc phục thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

Rate this post
Share:

administrator

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.